Noag se arkie®kleuterskool is ‘n klein Christelike kleuterskool, met klein klassies waar kleuters persoonlike aandag ontvang.

Ons bied:

  • Skoolure: 7:00 – 14:00 / -17:30

  • Ouderdomme: 2-5 jaar

  • Ervare, gekwalifiseerde onderwyseresse

  • Christelik en Afrikaans

  • Klassies waar elke kleuter persoonlike aandag geniet

  • Daaglikse skriftelike terugvoering aan ouers

Ons is enige tyd beskikbaar vir ‘n besoek per afspraak, of kontak die hoof, Elaine de Bruin