Kleuterskool Program

(Elke klas se program word aangepas volgens die ouderdomsgroep)

07:00 – 08:15 Aankoms
08:15 – 08:30 Ontbyt, vryspel – binne
08:30 – 08:50 Groet, Bybel, weer en nuus
08:50 – 09:15 Temabespreking, persepsie, taalontwikkeling, wetenskap en wiskundige aktiwiteite
09:15 – 10:00 Skeppende aktiwiteite
10:00 – 10:15 Opruim, toiletroetine en broodjie-tyd
10:15 – 11:20 Vryspel – buite (*opsionele buitemuurse aktiwiteite op sekere dae)
11:20 – 11:35 Storie-tyd
11:35 – 12:00 Toilet-roetine, middagete
12:00 – 13:30 Slaaptyd
13:30 – 14:00 Afhaaltyd vir halfdag kleuters
14:00 – 17:30 Nasorg