Noag se arkie® kleuterskool

Visie:
Om elke kleuter in die kleuterskool die geleentheid te gee om ten volle te ontwikkel ter voorbereiding vir graad R. Noag se arkie® kleuterskool streef daarna dat elke kleuter sy volle potensiaal sal bereik, deur gehalte opvoeding, met deernis en liefde. Die kleuter kom altyd eerste

Missie:
Noag se arkie® kleuterskool streef daarna om:
  • ‘n Veilige kleuterskool te wees vir die kleuters
  • Die kleuters geestelik, verstandelik en liggaamlik voor te berei vir die wêreld daar buite
  • Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te bied vir die kleuters
Beleid:
Ons handhaaf ‘n oop beleid en u as ouers moet asb die vrymoedigheid neem om enige kwessie rakende u kind, met die hoof te bespreek
  • Gestruktureerde dagprogramme
  • Temas waarvolgens elke week se beplanning en werkies gedoen word
  • Deurlopende assessering
  • Verslae 2 keer per jaar
  • Daaglikse skriftelike terugvoering aan die ouers in die vorm van ‘n dagboekie, wat dan elke dag huis toe gaan